Přírodní park Mikulčický luh

Adresa

Mikulčický luh
Mikulčice

Kontakt

Další informace

Přírodní park Mikulčický luh představuje ukázku lužní krajiny v nivě řeky Moravy. Centrem přírodního parku je přírodní rezervace Skařiny s lužním lesem, s hnízdištěm čápa černého i bílého, volavky popelavé, moudivláčka lužního a dalšího vodního ptactva. Převládajícím typem vegetace je lužní les tvořený jilmem ladním, jasanem, dubem letním a habrem. V bohatém podrostu lesa můžete spatřit česnek medvědí, dymnivky, orsej, sněženky a další druhy flóry. Přirozené meandry toku a mrtvá ramena jsou dnes od koryta řeky zcela odříznuty. Součástí tohoto parku je i proslulé archeologické naleziště.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí