Kostel sv. Martina

Buchlovická farnost s kostelem sv. Martina vznikla patrně ve 13. století. Podací neboli patronátní právo ke kostelu patřilo nejprve místním zemanům a vladykům, od roku 1540 pak majitelům buchlovského panství. První zpráva o farním patronátu pochází z roku 1398.

Kostel sv. Martina
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Kostel sv. Martina
Kostelní 581
687 08 Buchlovice

Kontakt

Další informace

Nynější raně barokní kostel byl vystavěn na místě původního v letech 1640 – 1643 Milotou ze Zástřizl. Jednalo se o jednolodní stavbu s valenou klenbou a pasy, která byla v letech 1921 – 1922 proložena příčnou lodí od uherskohradišťského architekta Dominika Feye. Hranolová věž v západním průčelí má novější cibulovou střechu s původně šindelovou lucernou z roku 1806, dnes pokrytou měděným plechem.
Vnitřní zařízení kostela je barokní a pozdější. Hlavní oltář je doplněn cennou kopií obrazu sv. Martina malíře Van Dycka, kterou pořídil malíř Karel Žádník. Boční oltáře Panny Marie a Jana Nepomuckého pocházejí od brněnského řezbáře Ondřeje Schweigla. Soubor jedenácti Raabových obrazů byl zakoupen ze zrušeného velehradského kláštera.
Sedm náhrobků zasazených do zdí chrámové lodě nese znaky Zástřizlů a Petřvaldů. Náhrobky pocházejí z kaple sv. Alžběty. Kostelní věž má čtyři zvony z let 1519, 1680, 1686 a 1754. Oprava vnějších a vnitřních prostor kostela proběhla v nedávných letech.

Sousední fara byla postavena ve stylu venkovského baroka v sedmdesátých letech 17. století. Později k ní přibyly v zadním traktu hospodářské budovy s dvorem. Až do konce čtyřicátých let minulého století v ní žil kněz a často i dva kaplani. Nejznámějším zdejším knězem byl malíř a grafik Arnošt Hrabal, jehož práce opěvují krásu okolní krajiny. Budova dostala novou střechu v první polovině minulých devadesátých let. Postupně jsou rekonstruovány i bývalé hospodářské budovy.
 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí