PR Skařiny

Adresa

Skařiny, přírodní rezervace
Mikulčice

Kontakt

Další informace

Ve vzdálenosti asi půl kilometru od národního kulturního památníku Mikulčice se při řece Moravě nachází lužní les, který zasluhuje ochranu. Jedná se o chráněné území o výměře necelých 7 ha. Důvodem vyhlášení přírodní rezervace je zachování jedné z posledních hnízdních kolonií volavek popelavých a čápů bílých v údolní nivě řeky Moravy. Vegetaci tvoří tvrdý luh, ve stromovém patře se objevují staré exempláře dubu letního, které provází topol kanadský, jasan úzkolistý, lípa malolistá a javor babyka. Typické bylinné patro tvrdého luhu tvoří srha hajní, válečka lesní, ostřice lesní, orsej jarní, plicník lékařský a jiné. Byly zde zjištěny i vzácné dřevokazné houby. Mimo hlavní důvod ochrany je les biotopem řady dalších druhů ptáků jako lejsek bělokrký, luňák lesní, moták lužní, moudivláček a další.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí