Nivky za Větřákem, přírodní památka

Adresa

Nivky za Větřákem, přírodní památka
Mutěnice

Kontakt

Další informace

Asi 1,5 km od obce Mutěnice se na severozápadním prudkém svahu nachází území o rozloze 0,3 ha. Chráněné území má charakter stepního trávníku se zastoupením ohrožených a chráněných druhů rostlin. V rostlinném společenstvu je zachovalá bohatá populace hlaváčku jarního, dále se zde vyskytuje kostřava žlábkatá, válečka prápořitá, prvosenka jarní, čilimník rakouský, vstavač vojenský a řada dalších druhů. Na stepní vegetaci jsou vázány poměrně početné populace teplomilného hmyzu. Na slunných stráních můžeme pozorovat ještěrku obecnou. V blízkém okolí byl zaznamenám bohatý výskyt ptactva.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí