PR Oskovec II

Adresa

Oskovec II, přírodní rezervace
Petrov
Na levém břehu řeky Moravy, na protější straně od přírodní rezervace Oskovec I se rozkládá přírodní rezervace Oskovec II o ploše 2,9 ha. Jedná se o ornitologickou lokalitu. Lužní les se stal vhodnými hnízdními podmínkami pro volavku popelavou a čápa bílého, tyto druhy se stěhují z protilehlé strany. Vegetačním krytem lokality je les typu dubová jasenina s dominantním jasanem úzkolistým a dubem letním, přimísena je lípa malolistá a ořešák černý. Keřové patro tvoří bez černý, svída krvavá, sporadicky se vyskytuje hloh obecný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí