Střečkův kopec, přírodní památka

Významná geologická lokalita asi 1,5 km sv. od Blatnice, bezprostředně na vrcholu kóty Střečkův kopec (360,5 m n. m.) a 800 m vjv. od kostela Sv. Antonínek. Jedná se o jámový lůmek o obvodu 30 m a hloubce maximálně 4 m sloužící v minulosti k příležitostné těžbě kameniva. Přístup je po hliněné polní cestě, která ústí na silnici Blatnice – Ostrožská Lhota asi 0,3 km pod Sv. Antonínkem. V lomu, který je součástí bělokarpatské jednotky magurského flyše, jsou zachyceny svrchnokřídové sedimenty antoníneckého souvrství (stáří okolo hranice kampán-maastricht). Jde o jeho jediný známý odkryv a současně i typovou lokalitu, která má značný význam pro korelace v rámci flyšového pásma Východních Alp a Západních Karpat.

Střečkův kopec, přírodní památka

Adresa

Strečkův kopec, přírodní památka
Blatnice pod Svatým Antonínkem

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz

Další informace

Severovýchodně od obce Blatnice můžete ve vzdálenosti asi 1,8 km najít malý lom, významnou geologickou lokalitu o výměře 0,1 ha. Jedná se o jediný známý odkryv antonínského souvrství (kampán - maastricht). Těžbou kamene pro místní účely vznikl malý lom o obvodu asi 110 m a hloubce 0,4 m.

Ve stěnách lomu se nachází ojedinělý výchoz nově vymezené litografické jednotky - tzv. křídy od svatého Antonínka. Lokalita má význam pro vzájemnou korelaci flyšového pásma rakouských Alp a Západních Karpat.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí