Přírodní památka Břestecká skála

Pískovcové skály, které se nachází v nadmořské výšce kolem 400 m n. m. v severozápadní části katastrálního území Břestek v centrální části Chřibů a jsou vyhledávaným cílem turistů, cyklistů, ale i horolezců.

Přírodní památka Břestecká skála

Adresa

Přírodní památka Břestecká skála
687 08 Břestek

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.brestek.cz

Další informace

Přírodní památku Břestecká skála (4,1 ha) tvoří členité pískovcové skály s lesním porostem nacházející se na jižním úbočí vrchu Komínku, 1,5 km severozápadně od obce. Důvodem zřízení chráněného území je ochrana významného geomorfologického útvaru s reliktním výskytem borovice lesní a původního lesního společenstva karpatské ostřicové dubohabřiny. Při horním okraji rezervace se nachází malá puklinová jeskyně. Za zajímavých rostlinných druhů jmenujme například česnek šerý horský, sleziník severní, hvozdík kartouzek, rozchodník velký nebo smolničku obecnou.

V okolí Břestecké skály byly objeveny stopy prehistorického osídlení z období starší i mladší doby kamenné.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí