PR Stará Hráz

Adresa

Stará Hráz, přírodní rezervace
Stupava

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.chriby.cz

Další informace

Přírodní rezervaci Stará Hráz (7,8 ha) tvoří listnatý porost typu habrové doubravy s teplomilnými druhy rostlin v podrostu (vstavače, lilie zlatohlávek, bažanka vytrvalá, mařinka vonná, válečka lesní, bukvice lékařská aj.). Rezervace leží asi 1,5 km jihovýchodně od Stupavy v údolí Kyjovky.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí