Babí hora, přírodní památka

Přírodní památku Babí hora (1,7 ha) tvoří stepní louky a pastviny ležící asi 100 m jihozápadně od vrcholu Babí hory. Cílem je ochrany tohoto území je zachování zbytku jedinečných stepních společenstev tzv. pannonského termofytika s výskytem chráněných a ohrožených rostlinných i živočišných druhů.

Babí hora, přírodní památka

Adresa

Babí hora, přírodní památka
Hluk

Kontakt

www: nature.hyperlink.cz

Další informace

Ze zajímavých rostlin se tu vyskytuje vstavač osmahlý, hrachor panonský chlumní, kosatec různobarvý, oman mečolistý, kozinec dánský, kamejka modronachová, ledenec přímořský, bělozářka větevnatá, snědek Kochův a další. Lokalita je bohatá na teplomilný hmyz, žijí zde např. motýli pestrokřídlec podražcový, otakárek fenyklový, modrásek vikvicový, perleťovec kopřivový, soumračník hnědý a řada jiných, zejména motýlů čeledi modráskovitých. Žije zde také kudlanka nábožná Z význačnějších druhů ptactva zde byl zaznamenán bramborníček černohlavý, pěnice černohlavá, pěnice pokřovní, ťuhýk šedý, ťuhýk obecný aj.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí