Chmelinec, přírodní památka

Adresa

Chmelinec, přírodní památka
Vyškovec

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Chmelinec (2,8 ha) tvoří mokřadní louky v údolí potoka Drietomica na severovýchodním okraji obce. Na loukách se vyskytují ohrožené druhy rostlin. Ve vlhčích partiích hojně roste prstnatec májový, dále pak kruštík bahenní a mečík střechovitý. Na sušších místech území se vyskytuje prstnatec bezový, hlavinka horská, orlíček planý, zvonek klubkatý. Byli zde pozorováni motýli ohniváček modrolesklý a modrásek očkovaný, vážky páskovec dvojzubý, šídlo pestré, vážka žlutavá a vážka tmavá.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí