Pod Hribovňou, přírodní památka

Adresa

Pod Hribovňou, přírodní památka
Vyškovec

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Pod Hribovňou (6,6 ha) tvoří květnaté louky ležící asi 400 m severovýchodně od vrcholu Hribovňa. Jedná se o fragment květnatých luk a pastvin v členitém svažitém terénu, převážně se severní expozicí. Vyskytují se zde ohrožené druhy rostlin jako vemeníček zelený, pětiprstka žežulník, prstnatec bezový, prstnatec Fuchsův, hlavinka horská, vemeník dvoulistý, hořeček žlutavý, mečík střechovitý a další.

Žijí zde typické druhy motýlů bělokarpatských květnatých luk jako např. ohniváček modrolesklý, perleťovec dvouřadý, bourovec pryšcový, kovolesklec a přástevník angreštový. Z ptáků se vyskytuje např. ťuhýk obecný.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí