Mravenčí louka, přírodní památka

Adresa

Mravenčí louka - Rubaniska, přírodní památka
Vápenice

Kontakt

www: http://nature.hyperlink.cz , www.bilekarpaty.cz

Další informace

Přírodní památku Mravenčí louka - Rubaniska (15,3 ha) tvoří pruh pastvin široký asi 150 m táhnoucí se podél pravého břehu levostranného přítoku Krátkovského potoka. Jedná se o krajinářsky hodnotný a druhově pestrý komplex původních pastvin, zarostlých mezí a rozptýlených skupin keřů a stromů, s výskytem ohrožených druhů rostlin. Z těch tady roste například vstavač kukačka, vstavač vojenský, prstnatec bezový, pětiprstka žežulník, bělozářka větevnatá, mečík střechovitý nebo hořec brvitý.

V pramenných stružkách se hojně vyskytují larvy mloka skvrnitého. Běžně se na území vyskytuje skokan hnědý, byla zde pozorována užovka obojková a zmije obecná.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí