CHKO Pálava

Chráněná krajinná oblast Pálava je ukázkou harmonické krajiny jihu Moravy s charakteristickým reliéfem Pavlovských vrchů. Její rozloha činí 83 km2. CHKO byla v roce 1986 zapsána na listinu biosférických rezervací pod patronací UNESCO. Po svém rozšíření o cenná území sousedního Lednicko-valtického areálu a část dolního Pomoraví získala nový název - Biosférická rezervace Dolní Morava. Pálava je i ptačí oblastí soustavy Natura 2000.

/

Adresa

CHKO a BR Pálava
Správa CHKO Pálava, Náměstí 32
692 01 Mikulov

Kontakt

telefon: 519 510 585
e-mail: palava@schkocr.cz
www: www.palava.cz , http://www.nature.cz/natura2000-design3/hp.php

Většinu nejcennějších rezervací najdete na hlavním hřebeni Pálavy, tvořeném čistými vápenci, jenž se táhne v délce 12 km od Dolních Věstonic k Mikulovu. Jeho nejvyšší vrchol je Děvín (550 m), na němž se nachází zřícenina středověkého hradu Děvičky. Ta spolu s troskami Sirotčího hrádku na sousední Stolové hoře dotváří nezaměnitelné panoráma Pavlovských vrchů. To by však nebylo úplné bez nedalekého vrchu Turold, který v sobě ukrývá jeskyně s krasovou výzdobou a bez siluety Svatého kopečku s kapličkami křížové cesty a poutním kostelem. Prakticky ve všech stepních rezervacích se můžete setkat s květy hlaváčků a kosatců, s překrásnou ještěrkou zelenou nebo nezaměnitelnou kudlankou nábožnou.

Jedinečnost Pálavy však spočívá i v pestrosti prostředí. A tak do CHKO patří i unikátní ukázka dyjského luhu - Křivé jezero. Zde hnízdí mj. orel mořský, klapáním zobáků se na jaře ohlašuje čáp bílý a pravidelně se zde objevuje i bobr evropský. K velkým přírodovědným vzácnostem patří rovněž Slanisko u Nesytu - jedna z posledních lokalit slanomilné flóry v českých zemích.

Pálavu a podpálaví odpradávna obýval a přetvářel člověk. Na jejím severním úpatí se rozkládají archeologická naleziště světového významu, stačí jen vzpomenout Dolní Věstonice proslulé nálezem sošky tzv. Věstonické venuše. Na nedaleké Dyji byly vybudovány tři novomlýnské nádrže. První a třetí nádrž slouží k letní rekreaci a rybolovu, druhá je chráněnou ornitologickou rezervací.

Pálava je tradičním cílem turistů z celé republiky i ze zahraničí, kteří sem přijíždějí za krásnou krajinou, památkami i pohostinností místního obyvatelstva. Nejvhodnější trasu a program vám pomohou vytipovat pracovníci turistických informačních center nebo Správy CHKO a BR Pálava v Mikulově, v jejíž budově můžete také navštívit přírodovědnou expozici představující pálavskou faunu a flóru. Expozicí vás zasvěceně provedou pracovníci centra ekologické výchovy.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí