Městské muzeum a galerie

Adresa

Městské muzeum a galerie
Dukelské náměstí 23
693 01 Hustopeče

Kontakt

telefon: 519 413 849 (muzeum), 519 413 792 (vinařská expozice), 519 412 254 (galerie)
e-mail: muzeum@hustopece-city.cz
www: www. hustopece-city.cz
Městské muzeum s galerií sídlí v renesančním domě U Synků. V muzeu je nainstalována stálá expozice Dějiny města, která je věnována dějinám osídlení v katastru města Hustopečí - od prehistorie až do roku 1945. Návštěvníci zde získají informace o proslulých hustopečských dobytčích trzích, o renesančních a barokních památkách, o působení novokřtěnců či o česko-německém soužití v Hustopečích. Je zde zmínka i o osobnosti T. G. Masaryka, který měl k Hustopečím rodinné vazby a v letech 1861-63 studoval ve zdejší piaristické reálce. Další stálou expozicí je vinařská expozice Dějiny vinařství na Hustopečsku, která se nachází v autentických sklepních prostorách (v tzv. mokrých sklepech) domu U Synků. Návštěvník si zde může prohlédnout předměty, které v minulosti sloužily k ošetřování vinice a k výrobě a uskladnění vína. Expozice je doplněna panely s vinařskou historií Hustopečska. Ve výstavní galerii se pořádají pravidelné výstavy výtvarných děl.

Fotogalerie