Vlastivědné muzeum Kyjov

V renesančním zámečku z poloviny 16. století, který je nejstarší dochovanou budovou ve městě, sídlí od roku 1928 Vlastivědné muzeum Kyjov, pobočka Masarykova muzea v Hodoníně. Stálou expozicí archeologickou, etnografickou, přírodovědnou a expozici Příroda Kyjovska (přírodovědná sbírka prezentovaná formou velkoplošného dioramatu) doplňují příležitostné výstavy během celého roku. Do dnešních dnů nashromáždilo několik generací muzejních pracovníků více než 40 tisíc sbírkových předmětů. Součástí sbírek je také cenná knihovna, jejíž základ tvoří vzácné tisky z 15. – 18. století. Dnes čítá knihovna přes 15 000 svazků. Slouží hlavně pro studijní účely pracovníků muzea, ale nahlédnout do ní mohou i badatelé z řad odborné i laické veřejnosti.

Vlastivědné muzeum Kyjov
/ Kyjov

Adresa

Vlastivědné muzeum Kyjov
Palackého 70
697 01 Kyjov

Kontakt

telefon: 518 612 338
fax: 518 612 338
e-mail: muzeum.kyjov@iol.cz
www: www.masaryk.info

Vlastivědné muzeum v Kyjově sídlí v budově zámečku, jež je spolu s radnicí nejstarší zachovalou stavební památkou v Kyjově. Objekt nechal postavit kolem roku 1540 tehdejší pán Kyjova, moravský zemský hejtman Jan Kuna z Kunštátu. V roce 1928 se muzejní sbírky přestěhovaly do přízemí zámečku a po roce 1951 získalo muzeum celou budovu.

Od roku 1904 do dnešních dnů několik generací muzejních pracovníků nashromáždilo více než 40 tisíc kusů sbírkových předmětů. Alespoň část z nich si mohou návštěvníci muzea prohlédnout ve čtyřech expozicích: archeologické, národopisné, historické a přírodovědné. Ostatní sbírkové předměty, včetně studijní knihovny s více než 15 tisíci svazky, jsou k dispozici badatelům z řad odborné i laické veřejnosti.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí