Vrbasovo muzeum

Vrbasovo muzeum

Adresa

Vrbasovo muzeum
Zámek 1
696 32 Ždánice

Kontakt

telefon: 776 612 401
e-mail: muzeum@muzdanice.cz
www: www.muzdanice.cz/muzeum.htm

Otevírací doba:

  • IV.–VI., IX.–X. (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00, (NE) a státní svátky 13:00–17:00.
  • VII.–VIII. (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 12:30–16:00, (NE) a státní svátky 13:00–17:00.
  • XI.–III. (ÚT–PÁ) 10:00–12:00, 13:30–16:00, (NE) zavřeno.

Mimo provozní dobu lze prohlídku objednat po dohodě na tel. 725 920 846.

 

Vstupné

  • základní 30 Kč
  • snížené 15 Kč (děti, studenti, důchodci, ZTP, ZTP/P)
  • zdarma děti do 6 let, pedagogický dozor
  • 50% sleva ze základního vstupného na senior pasy a rodinné pasy
  •  

Jakub Vrbas
Muzeum založil učitel a historik Jakub Vrbas
(* 14.8. 1858 Klobouky u Brna, + 26.7. 1952 Ždánice).
1. září 1880 nastoupil učitelské místo ve Ždánicích. Sbíral lidové písně, říkadla, hry a koledy z oblasti Ždánicka, Kloboucka a Břeclavska pro národopisce a přítele Františka Bartoše. V kulturně osvětové činnosti se věnoval hlavně Ždánicím a rodným Kloboukám, usiloval o zachování lidového kroje, tance, zvyků, písní, tradic, lidového svérázu, studoval historii regionu, sbíral památky, vykopávky, starožitnosti, výtvory lidového umění, které shromažďoval ve svém domě, aby je později věnoval muzeu ve Ždánicích. Toto muzeum dodnes nese Vrbasovo jméno. Spolupracoval také se zdejším notářem JUDr. Martinem Křížem (*14.11. 1841 Líšeň u Brna, + 5.4. 1916 Ždánice), člověkem na svou dobu neobyčejně vysoce vzdělaným, který se vedle svého povolání věnoval ze záliby, ale na více než profesionální úrovni, badatelské činnosti v oboru geologie, archeologie a přírodovědy. V r. 1898 Jakub Vrbas vydává vlastním nákladem svoji první knihu - Dějiny městečka Ždánic, s autorskou účastí Dr. Kříže. V r. 1930 vydává druhou knihu (opět vlastním nákladem), s vlastivědným popisem našeho regionu, která nebyla dosud překonána a pravděpodobně nám zůstane „knihou století“. Mezi jeho další významná díla bychom mohli zařadit např. „Klobouky roku 1848“, „Z dějin Žarošic“, „Toufaři na Ždánsku a Ždánská keramika“, Pohledy na minulost Klobouk“, kromě toho napsal nesčetné množství článků a pojednání do různých časopisů a publikací. Ve věku 88 let stačil ještě dokončit obsáhlé dílo „Moje kloboucké vzpomínky“ a téměř devadesátiletý v r. 1947, dokázal podnítit občany a zorganizovat s nimi velkou Jubilejní slavnost obce k 500. výročí povýšení Ždánic na městečko.
Pozoruhodná jeho činnost nám zanechala vzácné doklady o dávné minulosti a památek ze života našich předků. Jeho slova: „Pozlatit by se měly každé ruce, které zachraňují v obcích staré památky!“, „Ždáničané! Udržte si muzeum na paměť svých předků!“, „Nedopusťte nikdy, aby muzeum, toto mé celoživotní dílo, bylo někdy ze Ždánic přemístěno. Pro Ždánice jsem ho budoval a Ždánicím aby zůstalo“, by měla být pro nás výzvou k dalšímu zvelebování Vrbasova muzea.

Z historie - k současnosti

Sbírka byla veřejnosti zpřístupněna v r. 1938, ve dvou místnostech Vrbasova domu v Servítkách č. 539.
11. srpna 1940 se konalo slavnostní otevření ždánického muzea ve dvou místnostech tzv. Staré radnice na Hrubé straně (pozn. v současnosti nejstarší budova ve Ždánicích, zmínka o ní pochází z r. 1565). Po druhé světové válce byla postupně přemístěna do přízemních prostor ždánického zámku a současně obohacena a doplněna o původní a cenné předměty ze zámku a zámecké vily. Oficiální otevření muzea v prostorách zámku proběhlo 21. října 1946.
Sbírka zaujímá 11 místností o rozloze 318 m ². Všechny expozice mají bezbariérový přístup. Jsme regionální muzeum, které disponuje celkem se 6000 exponáty, převážná část je vystavena.
Prohlídka probíhá za doprovodu průvodce, který Vás dle zájmu provede expozicemi, seznámí s historií města, zámku, zámecké vily, jejich původními majiteli a dalšími zajímavostmi, trvá asi 1 hodinu.

Doporučení :
Dostanete se k nám vchodem ze zámeckého parku.
V muzeu je trvale chladno, proto doporučujeme při delším zájmu a pobytu, teplejší oděv i přes letní období.

Co u nás uvidíte

Především jsou to krásné kusy nábytku, které doplňují všechna oddělení, dále pak umělecko-historické sbírky ze zámku a zámecké vily, sbírku soch, obrazů a keramiky místních rodáků : Jana a Ladislava Znoje, Karla Zouhara, Ivo Nimrichtera, Františka Chalabaly, zastoupení zde našli i další umělci : František a Josef Úprkovi, Vladimír Vašíček, Leopold Velan, Jan Jílek, V.A. Kovanič, Stanislav Mikuláštík, Ladislav Martínek, Ladislav Lipovský a další.
Neméně zajímavý je soubor pohyblivých modelů, které pro naše muzeum zhotovil František Chalabala,
Vojtěch Konečný a Jan Hynšt. Jedná se o model ždánické vesničky s obecní pastouškou, včetně vybavení, modely vodních a větrných mlýnů, parních strojů, lokomobil a model větrného motoru, vyrobených podle skutečné podoby. Součástí technického oddělení je také funkční hodinový stroj, který pochází z věže místního kostela Nanebevzetí P. Marie, tyto hodiny a nespočet dalších exponátů včetně historického nábytku nám opravil Ota Chalabala.
V etnografickém oddělení se seznámíte s folklorní tradicí ve Ždánicích, uvidíte zde historickou sbírku praček, mandlů, žehliček, šicích strojů, tkalcovský stav a další tkalcovské pomůcky, soubor dřevěných hraček, postaviček ze šustí, vizovické pečivo, podmalby na skle, sbírku velikonočních kraslic a sakrálních předmětů.
V panském oddělení se dozvíte více o původních majitelích zámku - podnikatelské Seidlově rodině
a také třeba i to, jakou spojitost mají Ždánice s generálem Laudonem.
V keramickém oddělení naleznete soubory staré evropské, české i moravské keramiky a porcelánu, památky na poslední toufary, hrnčíře, kamnáře ve Ždánicích a výrobky Ladislava Znoje (obnovitele výroby černé zakuřované keramiky ) i jeho pokračovatele Ivo Nimrichtera.
Napoleonské oddělení obsahuje soubor obrazů s napoleonskou tematikou, část kmene z „Napoleonovy lípy“ od Spáleného mlýna, u které bylo 4. prosince 1805 po bitvě u Slavkova uzavřeno příměří mezi Napoleonem a Františkem I. Expozice je doplněna numismatickou sbírkou, historickými a domorodými zbraněmi.
Archeologické oddělení zahrnuje nálezy z období od pravěku až po novověk, mezi nimi např. kopytové klíny, škrabadla, drtidla, bronzové předměty, keramiku z různých období, zuby jeskynního medvěda, zuby, kel
a obratel z mamuta atd.
Dále se zde seznámíte s historií cechů a spolků, nářadím a nástroji řemeslníků, nádobím a pomůckami zdejšího lidu.V rámci expozice zde objevíte také pískovcové náhrobní kameny, pocházející ze 16. století.
V přírodovědném oddělení máme vystaveny trofeje zámeckého panstva, bohatou sbírku motýlů, brouků, ptáků, savců, hornin, nerostů, zkamenělin, mušlí, kmen korkového dubu, vzorky ropy a hornin z vrtů ve Ždánském lese.
Součástí muzea je i zámecká kaple, vysvěcena Kašparem Karasem z Rhomšteina, v době dokončení stavby zámku.
Ve výstavním sále muzea probíhá během sezóny několik výstav, které jsou zaměřeny jak na regionální témata, tak i ostatní malíře, sochaře a další umělce z okolí, prostor zde dáváme i amatérům a sběratelům, kteří mají zájem svá díla nebo sbírku vystavit.
Výstavy současně pořádáme i v prostorách zámecké Seidlovy vily, které je možno po dohodě s průvodcem muzea navštívit.
V zámecké vile se nachází tzv. „Síň sportu“, stálá expozice se sportovní tematikou, na její založení se podíleli ing. Iva Zajíčková, několikanásobná mistryně ČR a Evropy v cyklistice , a ing. Vladimír Hozdecký, tehdejší kustod muzea. Do expozice věnovali trofeje významní českoslovenští olympionici a sportovci, jako např. paní Dana Zátopková, Anna Matoušková, Helena Fibingerová, Blanka Paulů, Jan Smolík, Jaroslav Štrupp aj.
Zámecká vila nemá bezbariérový přístup.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí