Starý kvartýr v Lužicích

Stavení č.p.116, známé jako "Starý kvartýr", má své neopakovatelné "genius loci". Objekt je zachycen ve stávající dispozici již na indikační skice stabilního katastru z roku 1827. Urbanistická podoba Lužic je přímo ukázkovým příkladem typu silniční vsi. Umístění "Starého kvartýru", vžité pojmenování i skutečnost, že objekt je prakticky samostatně stojící uprostřed Lužic, svědčí dle vyjádření odborníků z Ústavu památkové péče Brno o jeho výjimečnosti a významné funkci pro správu obce v minulosti. Svou dispozicí i řešením odkazuje objekt „Starého kvartýru“ na tradiční lidovou architekturu v obci.

Adresa

Starý kvartýr v Lužicích
Česká 1
696 18 Lužice

Kontakt

telefon: 606 814 727 (Jitka Konvičná)
e-mail: stary.kvartyr@seznam.cz
www: www.starykvartyr.cz

Další informace

Místo je ideálně přístupné, leží na hlavní komunikaci a není je možné prakticky minout. Nachází se v bezprostřední blízkosti cyklostezky z Mikulčic do Hodonína. V blízkosti se nachází i obchodní dům Lužičan.

Stavení je solitérní, vyniká tak jako celek, což umocňuje jeho jedinečnost. Případné kulturní nebo společenské akce tak nebudou rušit své nejbližší okolí přímým sousedstvím s jinými domy. Přízemní dispozice domu navíc umožňuje bezbariérový přístup.

Objekt Starého kvartýru bude především sloužit lužickým občanům k setkávání, ke spolkové činnosti, středoškolským studentům, žákům základní školy i dětem ze školky mateřské. Všem však k nalézání svých kulturních a historických kořenů i vědomí o sounáležitosti s obcí. Starý kvartýr bude reprezentovat obec Lužice i před návštěvníky z České republiky i zahraničí.

Ve Starém kvartýru získá prostor pro svou činnost zaměřenou především na zachraňování a soustřeďování dokladů o lidské činnosti a přírodnin, které mají vztah k obci Lužice a okolí, Muzejní spolek v Lužicích, ale i lužický oddíl Brontosaurů, oblastní Charita, společenství římskokatolické církve v Lužicích, klub maminek atd.

V objektu bude prostor pro výstavy uspořádané na vybraná témata u příležitosti Velikonoc, hodů, vinobraní a adventu a dalších významných výročí obce. Bude zde vytvořen prostor pro připomenutí si významných lužických rodáků i výjimečných osobností, které se významně podíleli na kulturním, společenském i sportovním vývoji obce a stěžejních historických událostí. Cílem bude seznamovat občany Lužic a návštěvníky obce s historií Lužic, tradicemi a zvyky obce.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí