Soubor valašskomeziříčíských soch

Valašské Meziříčí se pyšní sochami a plastikami od barokních po současné. V severní části náměstí stojí ranně barokní socha Panny Marie, jedna z nejstarších na Moravě. Na opačné straně náměstí se tyčí socha sv.Floriána. Na most přes Bečvu byl nedávno přemístěn sv.Valentin a na rušný provoz na Masarykově ulici shlíží Panna Marie, sv.Libor, sv. Pelhřim, sv. Šebestián a u rondelu opět sv. Florián. Klidné místo u kostelíku sv. Jakuba našli sv. Ignác z Loyoly a barokní sv. Josef. Cenná je rovněž plastika Getsematské zahrady ve výklenku kostelní zdi od olomouckého sochaře Františka Doležala, dnes už však kvůli bezohledným vandalům chráněna mříží. Z novodobých soch je nutno připomenout bustu T. G. Masaryka v parku Botanika, několikrát zrušenou a obnovenou nebo několikrát přestěhovanou bustu F. Palackého, která dnes stojí před gymnáziem.Zajímavostí je soška Panny Marie od Ambrože Špetíka, umístěná ve výklenku krásenské radnice, kterou autor městu pronajal za jeden rohlík ročně.

Soubor valašskomeziříčíských soch

Adresa

Valašské Meziříčí

Kontakt

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí