Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Krása historického zámeckého komplexu se zahradami potvrzuje správnost jeho zařazení na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Komplex zahrnuje Arcibiskupský zámek, Podzámeckou zahradu a Květnou zahradu, ale neméně zajímavá je i návštěva biskupské mincovny z roku 1665 a unikátní obrazárny s orginály Tiziana van Dycka a dalších světoznámych mistrů.

Světové kulturní dědictví v Kroměříži

Adresa

Městská památková rezervace Kroměříž

Kontakt

www: http://www.zamek-kromeriz.cz

Další informace

Fotogalerie