Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Kaple v novogotickém stylu je součástí Augustiniánského domu.

Kaple svatého Tomáše – Augustiniánský dům

Adresa

Augustiniánský dům
A.Václavíka 241
Pražská čtvrt
763 26 Luhačovice

Kontakt

telefon: +420 577 113 666
e-mail: recepce@augustian.cz
www: http://www.augustian.cz

Další informace

Původní plán zřídit kapli v prvním poschodí byl změněn na návrh olomouckého arcibiskupa Dr. Theodora Kohna, který chtěl, aby kaple byla přístupna veřejnosti. Kapli posvětil 29.května 1904 opat a prelát František Bařina. Kázal P. Tomáš Šillinger, člen řádu, zemský a říšský poslanec, redaktor časopisu "Hlas". Nějakou dobu sloužila za kapli světnice č. 33 v poschodí.

Původní kaple z r.1904 měla půdorys pětiúhelníka, poněvadž věřící, stojící při bohoslužbách venku, neviděli na oltář, byla přistavěna v r. 1903 proti vchodu nová část kaple, v níž je nyní hlavní oltář.

 

Žebrovité klenutí kaple, úprava vchodu a další stylové znaky dávají najevo, že kaple je postavena v gotickém slohu.

 

Hlavní oltář je dřevený a vyřezávaný v gotickém slohu.  Strop  nad oltářem v táto části kaple je rovněž dřevený. Na oltář padá světlo ze tří gotických oken, z nichž prostřední je zdobeno obra-zem sv. Václava, po evangelní straně sv. Cyrila a Metoděje a na epištolní straně sv. Ludmily s hošíkem Václavem.

 

Pod obrazy počínajíc od evangelní strany je nápis: „Nedej zahynouti, svatý Václave, nám ni budoucím“.

 

Na zdi po evangelní straně je vzácná malba z roku 1925 od mistra Jana Köhlera představující pouť Nivničanů u sv. Antonínka, a na epištolní straně znázorňující poutníky z Lidečka na Pustevnách. V boční lodi  dříve původní kaple - je bohatě zdobený oltář s olejomalbou sedící Panny Marie s Ježíškem na klíně v siluetě Augustiniánského domu v Brně.  Po stranách jsou ještě dva oltáře, osvětlované ze čtyř gotických oken s malbami.

 

Rozhodnutím arcibiskupského ordinariátu v Olomouci ze dne 16.srpna 1951 byla tato kaple prohlášena za kapli s povahou filiálního kostela, připojeného k římskokatolickému kostelu v Luhačovicích.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí