Kostel sv. Václava

Kostel je zasvěcen svatému Václavovi, patronu země, jehož doba je připomenuta i v materiálech stavby: dřevu, kameni, jednoduché omítce. Obvod kostela tvoří 3 metry vysoká zeď. Nad ní jsou čtyři velká okna, která propouští dovnitř světlo. Klenba je nesena dřevěnými sloupy. Vstupní portál, kterým vcházíme do předsíně kostela, připomíná Golgotu s třemi kříži zde přepásanými jediným příčným břevnem. Druhým portálem vstupujeme do lodi. Obětní stůl tvoří bílá kamenná deska na třech podporách. Kolem něho jsou v půlkruhu rozmístěny lavice.

Kostel sv. Václava
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka
Přístupnost tělesně postiženým
Vstup do objektu bez schodů nebo rampou
Sloh
soudobá architektura

Adresa

Kostel sv. Václava
756 12 Horní Lideč

Kontakt

www: www.hornilidec.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí