Kostel sv. Vavřince

Kostel sv. Vavřince
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Kostel sv. Vavřince
Mariánská
687 71 Bojkovice

Kontakt

Další informace

Římskokatolický farní kostel sv. Vavřince byl vybudován z popudu světlovského pána Gabriela Serenyi v letech 1651-1656 podle návrhu Jana Křtitele Erny. Kostel byl původně obehnán na všech stranách pevnou a vysokou zdí, chráněnou silnými rožními baštami, z nichž se dvě dosud zachovaly. Nad hlavním vchodem je zazděn dvojitý erb jeho zakladatele Gabriela Szerenyiho a jeho manželky Elišky. Po stranách presbytáře stojí dvě věže. Při zhoubném požáru, který v roce 1792 zachvátil téměř celé Bojkovice, nebyl ušetřen ani kostel. Byla zničena nejen šindelová střecha kostela a kryt obou věží, ale v jeho plamenech byly roztaveny i 4 zvony. Přičiněním hraběte Josefa ze St. Julien byl kostel opraven a střechy věží sníženy do dnešní podoby. Klenbové obrazy představují Nanebevzetí Panny Marie, Korunování Panny Marie se zemskými patrony Moravy a Čech a národní světce sv. Václava, sv. Vojtěcha, sv. Jana Nepomuckého, sv. Prokopa, sv. Ludmilu, sv. Anežku a sv. Víta. Nad kůrem je obraz krále Davida, hrajícího na harfu. V interiéru kostela jsou barokní obrazy od Jana Kryštofa Handkeho a Josefa Fr. Pilze.

Nedaleko kostela sv. Vavřince stával zřejmě již v 15. století původní bojkovský kostelík sv. Jiří.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí