Kostel sv. Vavřince

Kostel (281 m.n.m) je jednolodní k východu orientovaná stavba s lomennou osou, která vznikla při barokní přestavbě v letech 1636 - 1697, kdy byl gotický presbytář s polygonálním závěrem zbarokizován, gotická sakristie zvýšena o poschodí pro oratoř a výbavu poutního kostela. Loď pak prodloužena až k samostatně stojící věži-zvonici, která byla pojata do stavby, slohově upravena a zvýšena. Nynější zakončení věžního zdiva je z r. 1898, kdy byl vrch věže zničen bleskem. Původně plochý, dřevěný strop byl nahrazen valenou klenbou s nadokenními výsečemi. Pro varhany postavena kruchta a 8 oken sklenuto segmentovaně. Jejich mozaiková výzdoba, představující osmero blahoslavenství, pořízena r. 1963 dle návrhu ak.mal. F. Peňáze. 4 okna v presbytáři jsou z r. 1903. Hlavní vchod vyzdoben bohatě členěným kamenným portálem se sochou sv. Vavřince. K jižní straně kněžiště přistavena nadzemní hrobka Münchů z Bellinghausenu. Rozměry kostela: d.38 m, š. 9,5m, v. 9,5m. Nynější fara je bývalý panský dům z konce 16. století.

Kostel sv. Vavřince
Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Kostel sv. Vavřince
náměstí 62
768 05 Koryčany

Kontakt

telefon: +420.733 741 579
www: http://farnostkorycany.webnode.cz

Další informace

Farní a poutní kostel sv. Vavřince byl založen goticky a jeho přesné stáří není známo. Kostel byl během staletí několikrát přestavován a doplňován. Okolí roku 1691 se hovoří o výstavbě chrámové lodi. Po požáru roku 1716 byl kostel opravován, ke zvýšení věže došlo roku v roce 1898. Věž patří, spolu s gotickým presbytářem k nejstarším a nejzajímavějším částem kostela. Věž měla původně být součástí městského opevnění a kostelní se stala až po prodloužení chrámové lodi a faktickém spojením s kostelem. Proto také věž nestojí v ose kostela. Křtitelnice z cetechovického mramoru pochází z počátku 18. století. Autorem obrazů sv. Antonína Paduánského a sv. Františka Xaverského je patrně velehradský Ignác Raab. Barokní mobiliář kostela pochází vesměs z 3. čtvrtiny 18. století. Význačná je především socha Panny Marie, umístěná z záhlaví hlavního oltáře kostela. Tato řezbová plastika je mnohem starší, pochází z doby rozkvětu gotiky a je zmiňovaná již ve 14. století. Původně pochází z hradu Beckova na Slovensku, koryčanskému kostelu byla darována Annou Bánffyovou roku 1570. Při vpádu Turků byla přemístěna do hradní kaple na Cimburku a roku 1638 byla znovu přenesena do koryčanského chrámu. Socha byla od dávných dob ctěna věřícími jako zázračná, a proto byl koryčanský kostel častým cílem mnohých poutníků nejen z Moravy, ale i ze Slovenska (pouť 8. září).

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí