Evangelický kostel Horního sboru

Evangelický kostel Horního sboru (helvetský) a fara - po reformaci a rozdělení evangelické církve v roce 1784 na tehdy jedinou státem uznávanou konfesi augšburskou a helvétskou , byla roku 1827 vybudována v těsném sousedství dosavadního evangelického kostela nová modlitebna - kostel pro helvétskou konfesi. Současnou podobu s novorenesančním portálem podle Dušana Jurkoviče získala v roce 1892 jenž byl jeho prvním dílem ve Vsetíně.Byl tehdy asistentem hlavního vsetínského architekta M.Urbánka. Na rozdíl od staršího kostela však zůstal nový kostel i nadále bez věže. Stojí v bezprostřední blízkosti ev. kostela Dolního sboru. Ke sloučení obou konfesí došlo v roce 1918 v jedinou církev českobratrskou evangelickou.

Evangelický kostel Horního sboru

Adresa

Evangelický kostel Horního sboru
Palackého 156
755 01 Vsetín

Kontakt

telefon: 571 411 722
e-mail: vsetin-horni@evangnet.cze.cz
www: http://www.hornisbor.cz/

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí