Kostel sv. Rocha a Šebestiána

Kaple byla v Archlebově připomínaná již v roce 1447, po určitou dobu sloužila i jako bratrská modlitebna. Při jejích úpravách po roce 1636 došlo ke změně jejího zasvěcení. Tato stavba však byla až na raně barokní věž zbourána a na jejím místě vznikla v letech 1729–31 barokní novostavba, zůstaly zachovány jen zbytky pevnostních zdí se střílnami. Úprava interiérů údajně proběhla až v letech 1740–46 podle návrhů Antona Erharda Martinelliho. V roce 1836 byla ke kostelu přistavěna sakristie.

Kostel sv. Rocha a Šebestiána

Adresa

Archlebov
Archlebov 2
696 33 Archlebov

Kontakt

telefon: 518 633 522
fax: 518 633 522
e-mail: ou.archlebov@razdva.cz
www: www.obecarchlebov.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí