Losky, přírodní památka

Chráněné území tvoří východní část opuštěného hliniště v trati Losky po levé straně státní silnice II/422 směrem na Osvětimany. Ve stěně hliniště jsou odkryty sprašové sedimenty kvartérního stáří obsahující několik fosilních půd a jejich derivátů. Celý profil je vyjímečný svým neobyčejně dynamickým vývojem, který svědčí o střídání období klidných s nerušenou tvorbou půd s obdobími neklidnými, v nichž probíhala jak sedimentace spraší, tak odnos. Lokalita skýtá řadu paleoklimatických a paleografických údajů pro celou přilehlou oblast. Území je řazeno do fytogeografického obvodu Jihomoravská pahorkatina, leží v dílčím povodí Hruškovice v nadmořské výšce od 238 do 254 m.

Losky, přírodní památka
/ Ježov

Adresa

Ježov
Ježov 75
696 48 Ježov

Kontakt

telefon: 518 626 221
fax: 518 626 221
e-mail: objezov@tiscali.cz
www: www.jezov.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí