Tvrz

Výrazné reliéfní pozůstatky hrádku na nezalesněné vyvýšenině zvané Klobouk jižně od středu obce.Tvrz byla postavena, soudě podle podoby tvrziště, již v 2. poloviny 13. století, zpustla zřejmě koncem 14. století, kdy Nechvalín získali páni z Lipé. Jako pustá doložena rokem 1530. V okolí výskyt řady lučních rostlin např: jehlice trnitá, komonice lékařská, svízel syřišťový, modřenec chocholatý. Tvrziště vyznačené v mapě KČT na ostrožně severozápadně od obce je uvedeno mylně.

Tvrz

Adresa

Nechvalín
Nechvalín 13
696 31 Nechvalín

Kontakt

telefon: +420 518 618 224, 518 618 292
fax: +420 518 618 224
e-mail: nechvalin@tiscali.cz
www: www.nechvalin.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí