Jezero, přírodní památka

Výměra: 7,95 ha. Louky na severovýchodním okraji obce s mělkou nádrží s výskytem řas parožnatek a vrbotopolovým hájkem. Pod názvem Vacenovické jezero byla lokalita zahrnuta i do soustavy Natura 2000. Ve vlhčích částech roste pcháč potoční, ostřice latnatá, ostřice Davallova, prstnatec májový a pampeliška bahenní. Ze zoologického hlediska je významný výskyt kriticky ohrožené blatnice bahenní a dalších nejméně sedmi druhů obojživelníků. Zjištěn byl i výskyt žluvy hajní, bramboříčka černohlavého, moudivláčka lužního a strakapouda prostředního.

Jezero, přírodní památka

Adresa

Vacenovice
696 06 Vacenovice

Kontakt

www: www.vacenovice.cz

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí