Kaple P. Marie Hostýnské

Za obcí v kopci po levé straně cesty na Pacetluky se nachází čtyřboká zděná obdélníková stavba s trojbokým závěrem omítnutá nažluto z roku 1885. Nad vchodem ve štítu je umístěna nika s obrazem. Dne 27. 11 1963 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku.

Kaple P. Marie Hostýnské

Adresa

Kaple P. Marie Hostýnské

Kontakt

www: www.borenovice.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí