Trinitářský klášter

Bývalý trinitářský klášter z 18. století. Nacházel se na současném náměstí Sv. Anny.

Typ památky nebo kulturního zařízení
Církevní památka

Adresa

Trinitářský klášter
nám. F. X. Richtra
769 01 Holešov

Kontakt

Další informace

Nárožní jednopatrová dvoukřídlá stavba, jež je spojena s filiálním kostelem sv. Anny oratoří (dveře zazděny). Pod oratoří průjezd a sakristie. V průčelí devítiosá, po straně sedmiosá, na podnoží, ořímsovaná. Okna pravoúhlá se šambránami, v prvním poschodí nadokenní římsy. Vchod pravoúhlý, ostění, chodba v přízemí klenutá 6 poli hřebínkové klenby, boční křídlo 4 poli, místnosti v přízemí mají zrcadlové klenby, v prvním poschodí rovné stropy, sklepy hluboké, klenuté valeně. Střecha sedlová, kryto taškou. Materiál stavby: smíšené, hladce omítnuté zdivo

Časové, slohové a autorské určení: r. 1748-1750 s pozdějšími přestavbami

Zhodnocení památky: soubor barokních budov s pozdějšími úpravami, významný z hlediska zástavby města.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí