Kaple sv. Kříže

Osmiboká raně barokní stavba postavená v letech 1652–1669 holešovským měšťanem a purkmistrem Janem Ležatkou. Vznikla dle návrhu císařského architekta italského původu Filiberta Lucheseho a je dnes poslední památkou na městský hřbitov, který se rozprostíral okolo této kaple až do roku 1856. V čele kaple se nachází prostý oltář a nad ním velký dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem, odtud pochází i název kaple. Na stěnách jsou namalovány působivé výjevy (z doby okolo r. 1750) ze Starého a Nového zákona vztahující se k poslednímu soudu.

Kaple sv. Kříže
Upřesnění
Komentované prohlídky se konají ZDARMA od 1. května do 30. září vždy první sobotu v měsíci. Prohlídky v pracovní dny lze domluvit na tel. č. 606 410 819.
Poznámka k otvírací době
Prohlídka začíná po příchodu návštěvníků.

Adresa

Kaple sv. Kříže
Smetanovy sady
76901 Holešov

Kontakt

telefon: 606 410 819
www: www.farnostholesov.cz , http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/

Další informace

STRUČNÁ HISTORIE KAPLE:

Poslední památkou na městský hřbitov je kaple sv. Kříže stojící uprostřed Smetanových sadů. Menší hřbitov se nejprve rozkládal okolo gotického kostelíka stojícího na místě dnešního kostela Nanebevzetí Panny Marie na holešovském náměstí. Z důvodu zvýšeného počtu úmrtí během třicetileté války, bylo potřeba hledat nové místo pro rozsáhlejší hřbitov. Z toho důvodu vznikl okolo roku 1660 na na ploše dnešních Smetanových sadů nový prostornější hřbitov. Sloužil k pohřbívání až do roku 1856.

 

POPIS INTERIÉRU KAPLE:

Kaple byla vybudována údajně v letech 1652–1669 holešovským měšťanem a purkmistrem Janem Ležatkou. Vznikla dle návrhu císařského inženýra a architekta italského původu Filiberta Lucheseho. Jedná se o drobnou osmibokou raně barokní stavbu.

V čele kaple je prostý oltář a nad ním velký dřevěný kříž s ukřižovaným Ježíšem, odtud pochází i název kaple. Malba nad oltářem zachycuje hříšníky v očistci. Na stěnách jsou namalovány působivé výjevy ze Starého a Nového zákona vztahující se k poslednímu soudu. Nad východem z kaple je vepsán latinský nápis, který v překladu zní – „Blahoslavení mrtví, kteří v Pánu umírají.“V nejvyšším místě kaple je umístěn otvor pro provaz ke zvonu, který však ve věžičce není.

 

Bližší informace o prohlídkách a podrobnější popis interiéru kaple je možné nalézt na internetových stránkách: http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/.

Fotogalerie