Morový sloup

Vedle kostela Nanebevzetí Panny Marie na náměstí Dr. E. Beneše byl v první třetině 18. století postaven Mariánský sloup jako poděkování za odvrácení morové nákazy a jako ochrana proti ní. Na stupňovité podnoži trojúhelníkového půdorysu stojí v rozích tři sochy světců: sv. Jan Sarkander drží v levé ruce knihu se hřbetem vzhůru a pravou ruku má na srdci; sv. Roch je oděn v poutním šatu, ruce má složené na prsou, na levé ruce má zavěšený kulatý míšek na vodu a u nohou mu leží pes; sv. Jan Nepomucký je oblečen v klerice, v pravé ruce drží kříž a levou ruku má na srdci. Uprostřed je vztyčen štíhlý sedmimetrový sloup, na jehož hlavici je umístěna socha Panny Marie, která má nad hlavou svatozář, ruce sepjaté k modlitbě a oči obrácené k nebesům. Jedná se o velice hodnotnou kulturní památku.

Morový sloup

Adresa

Morový sloup
Nám. Dr. E. Beneše
76901 Holešov

Kontakt

www: www.farnost.biz , http://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/

Další informace

Fotogalerie