Kaple sv. Rocha

Kaple svatého Rocha se nachází na návrší kopce Černá hora v městské části Mařatice. Byla vystavěna na připomínku morové rány, která v roce 1680 postihla obyvatele Uherského Hradiště. O obnovu tohoto významného poutního místa a duchovního centra přírodního a kulturního areálu Park Rochus se zasloužilo město Uherské Hradiště.

Kaple sv. Rocha

Adresa

Kaple sv. Rocha
Mařatice
686 05 Uherské Hradiště

Kontakt

www: https://skanzenrochus.cz/

Další informace

Kaple svatého Rocha na vrcholu Černé hory je dnes připomínkou zhoubné morové epidemie, která v roce 1680 postihla královské město Uherské Hradiště. Přední hradišťští měšťané věnovali část svého majetku na výstavbu kapličky, zasvěcené patronům morové rány sv. Rochovi, sv. Šebestiánu a sv. Rozálii. Základní kámen byl položen 12. 2. 1680. Výstavba však trvala dlouhou dobu. Jednou z hlavních příčin byl požár, který roku 1681 zničil velkou část města. V říjnu 1687 byla vyzvednuta báň věže a dokončena stavba kněžiště, jež bylo vysvěceno v lednu roku 1700. Ve výstavbě kaple se dále pokračovalo stavbou chrámové lodi, předsíně a později byla ke kapli přistavěna poustevna pro strážce kostelíka. V roce 1715 po velké vichřici spadla část střechy a kaple byla poprvé opravována. Za Josefa II. byla kaple odsvěcena a věž sňata. Počátkem 19. století byla kaple užívána jako prachárna. V období první republiky byla zásluhou dr. Antonína Cyrila Stojana a hradišťských občanů Ing. Vojtěcha Stancla a JUDr. Miloslava Skácela navrácena původnímu účelu. V roce 1931 byla znovu vysvěcena a začaly se u ní konat pouti. Střecha poškozená v roku 1964 byla péčí věřících koncem 60. let opravena. Na počátku roku 2007 byla kaple z vlastnictví Římskokatolické farnosti Sady převedena do vlastnictví města Uherské Hradiště, které ihned zahájilo přípravu obnovy kaple. V roce 2008 provedlo Slovácké muzeum archeologický průzkum před kaplí, který potvrdil původní rozsah kaple sv. Rocha. Na základě nálezu archeologického výzkumu bylo možné zrekonstruovat původní půdorys kostela. V roce 2009 město Uherské Hradiště zrealizovalo celkovou obnovu kaple, při které byly nejen napraveny stavebně technické problémy objektu, ale zároveň  s opravou kaple byl kamennou zídkou před ní zvýrazněn původní půdorys kostela. V obrysu původní věže je přístupové schodiště do prostoru bývalé lodi kostela. V průčelí kaple byl obnoven obloukový otvor, tzv. Vítězný oblouk, jenž byl přechodem mezi lodí kostela a kněžištěm. Vstupní průčelí je zakončeno římsou s trojuhelníkovým střešním štítem. Je osazený mozaikou s námětem kopcovité krajiny se stavbou na vrcholu kopce, listy a hrozny vinné révy v popředí a s holubicí na vrcholu kompozice. Niky jsou osazeny plastikou sv. Rocha a sv. Šebestiána od neznámého autora. Obnova kaple je  významným počinem nejen proto, že došlo ke zhodnocení kulturní památky, ale také proto,  že  tímto byl proveden první krok v realizaci přírodního a kulturního areálu Park Rochus, jehož centrem kaple sv. Rocha právě je.
 

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí