Měšťanský dům s vjezdem na Mariánském náměstí

Měšťanský dům č. 46 s klenutým vjezdem je důležitou součástí historické zástavby Mariánského náměstí.

Adresa

Dům č. 46
Mariánské nám. 46
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

Další informace

Tento hodnotný barokní dům s fasádou z první poloviny 18. století byl součástí stavební obnovy města po požáru v roce 1681. Dům na dotčené parcele pocházel z první poloviny 17. století a jeho nejstarší známý držitel z roku 1615 byl kovář jménem Řehoř.
Vjezd má zdůrazněnou patu oblouku a hlavní diamantový klenák. Je zaklenutý barokní valenou klenbou se styčnými lunetami.  Klenutý sklípek se nachází pod schodištěm v pravém křídle objektu. Sondy provedené před začátkem obnovy nepotvrdily další podzemní prostory. Dům stál původně v řadové zástavbě (hodnotný je i vedlejší barokní dům č. 45 s raně klasicistním průčelím), v nárožní pozici se ocitl po demolici sousedních domů ve směru k Zelnému trhu.
V roce 2010 prošel stavební obnovou a historizující novobarokní vrata s proskleným sluncovým motivem byla restaurována. Dům - známý i jako dům U Sovy - výrazně ovlivňuje vzhled náměstí. Je památkou chráněnou státem. 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí