Naučná stezka Fauna a flóra Chřibů

Naučná stezka představuje v 5 zastaveních přírodní poměry Chřibů. Je vhodná pro pěší i cyklisty a její délka je 5 km.

Adresa

Modrá
687 06 Modrá

Kontakt

www: www.obec-modra.cz , www.buchlov.cz

Další informace

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s přírodními poměry, květenou a zvířenou pohoří Chřiby, které bylo zařazeno do seznamu evropsky významných lokalit soustavy Natura 2000. Stezka vede od Konventního rybníka pod velehradskou bazilikou a vede přes obec Modrá a údolím Modranského potoka do masivu Chřibů. Úvodní panel je na parkovišti u Hotelu u Velehradu a uvádí základní přírodní charakteristiky Chřibů, morfologii, geologii, půdní poměry, podnebí a formy ochrany přírody. Dále vede trasa po komunikaci přes obec Modrá, nad obcí odbočuje na zpevněnou lesní komunikaci do údolí Modranského potoka. Na rozcestí je druhá zastávka „ Nad Modrou“, seznamující s rostlinami a živočichy lesních okrajů, sadů a luk. Třetí stanoviště „ U laveček“ je nad rybníky a přibližuje společenstva lesních rybníků, potoků a mokřadů. Následující zastávka „Orlová“ seznamuje s biotopem doubrav, jejich základními typy, charakteristickými rostlinami a živočichy tohoto lesa. Poslední, páté zastavení „ Hrušová“ je u vyústění lesní cesty zpět na komunikaci Velehrad–Modrá–Bunč nad Královým stolem a představuje rostlinná a živočišná společenstva bučin. Zde stezka končí a je možné pokračovat po komunikaci dále na Bunč (4,5 km), vrátit se zpět do Modré (4,5 km) nebo se vydat po žluté turistické značce jihozápadním směrem na Salaš (2,5 km), případně severovýchodně do Jankovic (1 km).

Cestou po stezce můžete využít i informace z panelů naučné stezky Modřansko, která vede část trasy souběžně, ale seznamuje s jinými aspekty a zajímavostmi, můžete také využít dřevěné rozhledny před druhou zastávkou k výhledu do podhůří Chřibů a do nivy Moravy, Dolnomoravského úvalu až k Vizovickým vrchům a Bílým Karpatům. V údolí Modranského potoka uvidíte ukázku revitalizace území – kaskádu 6 rybníků s řadou vzácných a chráněných živočichů, zejména obojživelníků, např. kuňku žlutobřichou, skokana zeleného, ropuchu obecnou i zelenou, dále můžete zahlédnout lovícího ledňáčka říčního nebo přelétajícího krkavce velkého. V květnu je možné na světlých okrajích lesů nalézt i kvetoucí orchideje, např. okrotici bílou nebo prstnatec Fuchsův.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí