Naučné stezky hradu Lukov

V areálu hradu Lukov a jeho okolí je několik naučných stezek, které jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí). Nedaleko hradu se nachází oblíbené turistické místo skalní útvary Králky a také největší dub na Zlínsku, tzv. Valdštejnův dub.

Naučné stezky hradu Lukov

Adresa

Lukov

Kontakt

www: www.hradlukov.cz

Další informace

1. Naučná stezka „Hrad Lukov"
Naučná stezka vede areálem horního hradu. Mapuje jeho historii a stavební vývoj. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně procházíte hradem. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka stezky závisí na trase, kterou si zvolíte. Průměrně ale činí 500 m. Zabere cca 60 minut.

2. Naučná stezka „Hrad Lukov – dolní hrad a vnější opevnění"
Naučná stezka mapuje historii rozsáhlého opevnění předhradí a také obranných prvků nacházejících se za hradbami hradu. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně jdete po modře značené stezce. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka okruhu je 2 km a zabere asi 90 minut.

3. Naučná stezka „Z pověsti do pověsti"
Okruh naučné stezky v délce přibližně 3 km je značený červenou značkou. V deseti zastaveních, které jsou vyznačeny číslem a také symbolem (socha krkavce, vodníka, směrníkem, atd.), se seznámíte s vybranými lukovskými pověstmi. K tomu je třeba zakoupit papírového průvodce v pokladně hradu. Jeho součástí je jednoduchý kvíz. Odměnou je kopie stříbrné mince z hradního pokladu.

4. Naučná stezka „Poznej strom"
Naučná stezka vede okolo hradu. Atraktivní je úsek severním svahem, odkud je vidět mohutné zbytky hradních zřícenin. Formou výukového listu, který je možné získat po dohodě se správou hradu, poznáváte stromy typické pro Hostýnské hory. Seznámíte se s jejich listy, květy i plody. Okruh má délku asi 1000 m a zabere 45 minut.

O stezky pečuje Spolek přátel hradu Lukova v Lukově.

Pod hradem najdete také největší dub na Zlínsku, tzv. Valdštejnův dub. Jeho stáří je odhadováno minimálně na 300 let. Dle pověsti ho zasadil někdejší majitel hradu Albrecht z Valdštejna. Mohutný rozvětvený dub roste na jižním úbočí hradu a je památným stromem.

Procházku si udělejte i k nedalekým skalním útvarům Králky, které jsou oblíbeným turistickým cílem a řadu let vyhledávané horolezci, kteří zde naleznou několik desítek výstupových cest. Najdete je jižně od hradu. Ve skalách naleznete vytesané sedátka, na kterých podle lidové pověsti zasedalo tzv. valašské lovčí právo. Během 19. století bylo toto místo také využíváno jako známé výletní stanoviště šlechtického rodu Seilernů ze zámku Lešná.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí