Naučná stezka Lukov

Naučná stezka Lukov vás provede krásnou krajinou Hostýnských vrchů. Stezka prochází kolem několika přírodních památek, odbočku si můžete udělat i ke zřícenině hradu Lukov a skalním útvarům Králky. Podél stezky je osm informačních panelů, na kterých se seznámíte s řadou přírodních zajímavostí.

Naučná stezka Lukov

Adresa

Lukov

Kontakt

Další informace

Přírodovědně zaměřená naučná stezka vás seznámí s botanickými, zoologickými, ekologickými a geologickými zajímavostmi okolí obce Lukov.

Stezku lze absolvovat pěšky buď ve zkrácené podobě (základní okruh 8 km), nebo celou (okruh s odbočkami 10,5 km). Samostatné odbočky vedou na Ondřejovsko, Bzovou a Králky se zakončením na hradě Lukov. Téměř celá trasa stezky vede lesními porosty. Nejprve stoupá na hřebenovou část Hostýnských vrchů, dále se stáčí doprava směrem k rozcestníku U Obrázku a vede zpět lesem s mírným klesáním a s pěknými výhledy do krajiny a na bukové a smíšené lesy.

Na začátek trasy naučné stezky se dostanete od autobusové zastávky Lukov, Domov důchodců po žluté turistické značce směrem k Hájence pod Růžovou, která leží asi 500 m severně od obce Lukov v nivě Lukovského potoka. Pojedete-li od Fryštáku, po silnici II/489, na křižovatce odbočte doleva na ulici Hradskou, po 100 m opět doleva na ulici K Bezedníku, která vás dovede až k hájence. Asi 10 m za hájenkou odbočte doleva na lesní komunikaci, kde najdete první panel. Odtud pokračujete k dalšímu zastavení u rybníka Bezedník. Trasa dále vede ke starému dubu u lesní školky (Rovněnka), kolem umělých hnízdišť k přírodní památce Vela (zbytek bučiny), ke studánce Rybárka a k rozcestníku U Obrázku. Poté se vydáte po žluté turistické značce zpět.

Delší okruh s odbočkami zahrnuje přírodní památky Ondřejovsko (skalnaté svahy s porostem buku, klenu a jilmu), Bzovou (bukový prales klenem a jedlí) a Králky (skalní útvary), dále pokračuje ke hradu Lukov, v jehož areálu a okolí je několik dalších naučných stezek. Jejich popis naleznete na konci tohoto popisu.

Tuto většinou lesní trasu je nejlépe absolvovat od jara do podzimu, na březích rybníka Bezedníku můžete zjara vidět např. blatouchy, devětsily, na Vele od dubna do června kyčelnice, na Ondřejovsku od června do srpna lilii zlatohlávek a na Bzové časně zjara růžově kvetoucí lýkovce.

O stezku pečuje ZO ČSOP Zlín, v roce 2006 proběhla celková rekonstrukce stezky.

 

Naučné stezky v areálu hradu Lukov a jeho okolí jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí).

1. Naučná stezka „Hrad Lukov"
Naučná stezka vede areálem horního hradu. Mapuje jeho historii a stavební vývoj. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně procházíte hradem. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka stezky závisí na trase, kterou si zvolíte. Průměrně ale činí 500 m. Zabere cca 60 minut.

2. Naučná stezka „Hrad Lukov – dolní hrad a vnější opevnění"
Naučná stezka mapuje historii rozsáhlého opevnění předhradí a také obranných prvků nacházejících se za hradbami hradu. V pokladně hradu si zakoupíte papírového průvodce a samostatně jdete po modře značené stezce. Jednotlivá zastavení jsou vyznačena šipkou s číslem. Délka okruhu je 2 km a zabere asi 90 minut.

3. Naučná stezka „Z pověsti do pověsti"
Okruh naučné stezky v délce přibližně 3 km je značený červenou značkou. V deseti zastaveních, které jsou vyznačeny číslem a také symbolem (socha krkavce, vodníka, směrníkem, atd.), se seznámíte s vybranými lukovskými pověstmi. K tomu je třeba zakoupit papírového průvodce v pokladně hradu. Jeho součástí je jednoduchý kvíz. Odměnou je kopie stříbrné mince z hradního pokladu.

4. Naučná stezka „Poznej strom"
Naučná stezka vede okolo hradu. Atraktivní je úsek severním svahem, odkud je vidět mohutné zbytky hradních zřícenin. Formou výukového listu, který je možné získat po dohodě se správou hradu, poznáváte stromy typické pro Hostýnské hory. Seznámíte se s jejich listy, květy i plody. Okruh má délku asi 1000 m a zabere 45 minut.

 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí