Naučná stezka Modřansko

Naučná stezka představuje na 5 zastaveních historii a současnost obce Modrá a blízkého okolí. Je dlouhá 4,5 km a je vhodná pro pěší, cyklisty i motorizované.

Adresa

Modrá
687 06 Modrá

Kontakt

www: www.obec-modra.cz , www.buchlov.cz

Další informace

Historicko-vlastivědná naučná stezka vás seznámí s vývojem osídlení obce Modrá a okolí od pravěku (asi 5000 let před n. l.) až po dnešní dobu. Vede převážně po silnici směřující z Velehradu na Bunč a Kroměříž a je tedy vhodná pro všechny typy dopravy od pěší po motorizovanou. Stezka začíná na parkovišti Hotelu u Velehradu v sousedství archeoskanzenu panelem „Historie“. Seznámí vás s vývojem osídlení na základě archeologických nálezů a se vznikem obce Modrá. Trasa pokračuje k archeologické lokalitě Na Díle, vyhlášené národní kulturní památkou, k místu nálezu základů kostelíka sv. Jana Křtitele z přelomu 8. a 9. století, první doložené kamenné slovanské stavby na našem území. V roce 2000 byla vedle historických základů postavena replika tohoto kostelíka. Naučná stezka vede dále do středu obce Modrá, kde na autobusové zastávce je panel třetího zastavení „Současnost“, který seznamuje se současnou obcí, jejím životem, činností obce a aktivitami obyvatel, zejména zapojením do Programu obnovy venkova, ve kterém dosahuje obec dlouhodobě výborných výsledků. Čtvrtá zastávka „ Panoramatický pohled“ je nad obcí u dřevěné rozhledny, ze které jsou krásné pohledy do širšího okolí, údolí řeky Moravy, Vizovických vrchů a Bílých Karpat, při výjimečné viditelnosti je vidět i Pálava a Hostýnské vrchy. Posledním, pátým zastavením je „ Králův stůl“, kamenný útvar o jehož významu se dodnes vedou spory zda se jednalo o pravěký kalendář, astronomickou observatoř či obětní oltář. Bylo prokázáno, že byl opracován člověkem, na jeho povrchu byly nalezeny a identifikovány keltské runy a dle pověsti u něj odpočíval a obědval na počátku 13. století král Přemysl Otakar I., od čehož dostal i název Králův stůl. Zde stezka končí a je možné pokračovat po silnici dále na Bunč a Kroměříž. Pěší mohou pokračovat i po žluté turistické cestě buď na jihozápadně na Salaš (2,5 km) nebo severovýchodně do obce Janovice (1 km).

Stezka je přístupná a vhodná k návštěvě po celý rok.

O stezku pečuje obec Modrá a Junák, svaz skautů a skautek ČR, středisko Modrá.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí