Naučná stezka Moravské Kopanice

Naučná stezka představuje krajinu kolem Žítkové a Starého Hrozenkova a na 14 zastaveních seznamuje s historickými i přírodními zajímavostmi, nejcennějšími rostlinami a živočichy. Je vedena po lesních a polních cestách, je vhodná pro pěší i cyklisty na horských kolech, v zimě i pro běžkaře. Délka základního okruhu je 11,6 km (s převýšením 410 m), odbočka na Lokov 4,7 km (s převýšením 110 m), odbočka na Hutě 1,1 km (s převýšením 50 m), celková délka při absolvování odboček je 23,1 km. Je možné zvolit i trasu Starý Hrozenkov–Žítková–Lokov–Bojkovice dlouhou 13,5 km.

Adresa

Starý Hrozenkov
687 74 Starý Hrozenkov

Kontakt

www: www.staryhrozenkov.cz

Další informace

Stezka začíná na návsi ve Starém Hrozenkově úvodním panelem, seznamujícím s historií obce i Kopaničářských slavností a pokračuje na místní komunikaci vedoucí do Źítkové, kolem bývalého čedičového lomu, kde vás panel informuje o geologii, obojživelnících i rostlinách lomů Bílých Karpat. Těsně pod Žítkovou vám stanoviště představí pestrost zdejší krajiny a vliv obyvatel na její utváření. Další zastávka v obci podá informace o Žítkové, jako typické kopaničářské obci a představí charakteristické lidové kroje a výšivky. Toto stanoviště umožňuje sejít z hlavní trasy na odbočku se třemi zastávkami k vrchu Lokov. První z nich je vyhlídková na panorama Bílých Karpat a představení lidových písní o místní krajině. Pod Lokovem se seznámíte s místními lesy a jejich rostlinami a na konci odbočky, v lomě Bzová, uvidíte porézní usazeniny vyplavovaného vápence, zvané pěnovce s typickými rostlinami i živočichy. Odtud se musíte vrátit na hlavní trasu do Žítkové a pokračovat pod Žítkovský vrch k přírodní rezervaci, kde se seznámíte s její květenou i zvířenou, na další zastávce vás panel informuje o životě v potocích a na jejich březích. Dostáváte se na Pitínské paseky k nově postavené kapli Pany Marie Kopinické, kde se dozvíte více o ptactvu okolní krajiny. Při další cestě můžete odbočit přes údolí na osadu Hutě, seznámíte se s lišejníky, mechy a houbami a v závěru odbočky s unikátní rezervací a jejími vzácnými rostlinami. Vrátíte se na hlavní okruh do údolí Žítkovského potoka, kde u bývalé školy získáte informace o školství na Kopanicích v minulosti. Závěrečné zastavení na hřebenu u osady Boky představí architekturu tradičních obydlí kopaničářů. Dále již sejdete k hlavní silnici vedoucí na Slovensko a vrátíte se k výchozímu bodu.

Stezku je možné absolvovat po celý rok, kdy je možné vnímat krajinu a charakteristické osídlení, avšak nejvhodnější je období května a června, kdy kvete většina zajímavých druhů rostlin, zejména orchideovitých.

O stezku pečuje Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí