Naučná stezka Po zelené Hostětínem

Naučná stezka ve 4 zastaveních informuje o ekologických projektech v obci Hostětín. Trasa je nenáročná, dlouhá 1,5 km a vhodná pro pěší i cyklisty.

Adresa

Hostětín
68771 Hostětín

Kontakt

www: www.hostetin.cz

Další informace

Naučná stezka vás seznámí s ekologickými aktivitami a projekty v obci Hostětín. Začíná základní informační a orientační tabulí na návsi. Na dalších stanovištích již jsou netradiční panely ve formě dřevěných skulptur. Ty vás seznámí s rekonstruovanou tradiční sušírnou ovoce a moštárnou, kořenovou čistírnou odpadních vod a centrální obecní výtopnou na spalování biomasy – dřevěné štěpky. Naučnou stezku je možné absolvovat v průběhu celého roku, nejlépe však při pořádání některé z akcí, např. v září při Jablečné slavnosti, kdy probíhá i ukázka moštování a sušení ovoce.

O stezku pečuje ZO ČSOP Veronika Brno a obec Hostětín.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí