Naučná stezka Spáčilova

Naučná stezka představuje na 5 zastaveních historické i přírodní zajímavosti severozápadní části Chřibů. Je vhodná pro pěší a má délku 13,2 km.

Adresa

Bunč
Zdounky

Kontakt

Další informace

Historicko-přírodovědná stezka vám přibliží severozápadní kroměřížskou část Chřibů. První naučná stezka v Chřibech byla zbudovaná v roce 1984 na počest klasického rodáka, spisovatele, historika a místního patriota Jindřicha Spáčila. Stezka vede z Kostelan východním směrem po silnici na Kvasice. Nad obcí vás stanoviště seznamuje s průzkumem a těžbou ropy na Kostelansku. Pokračujete dále po silnici až pod křižovatku na Novou Dědinu, kde stezka odbočuje po modré turistické značce na Tabarky, mohylové slovanské pohřebiště z 9. století. Souběžně s modrou značkou pokračujete ke třetímu stanovišti na skalní útvar Budačinu, odtud sejdete přes Kudlovickou dolinu a vystoupáte k pískovcovým skalám Komínky, kde je čtvrtá zastávka. Mírným stoupáním pokračujete dále po červené turistické značce k letovisku Bunč, kde naučná stezka končí.

Naučnou stezku lze absolvovat v průběhu celého roku pěšky, větší část trasy lze absolvovat i na kole, úsek Bunč – Tabarky lze v zimě absolvovat i na běžkách. Nejvhodnější období je však od jara do podzimu, kdy vyniká jedinečnost chřibských lesů a jejich bylinného podrostu. Stezka seznamuje se dvěma chráněnými geologickými útvary, přírodní památkou Budačinou s pseudokrasovou jeskyní a přírodní památkou Komínky, pískovcovým sklaním komplexem s vytesanými schůdky na vrcholovou skálu. Mezi nimi vede trasa podél přírodní rezervace Záskalí, ukázky přirozených lesních porostů, karpatských bučin na skalnatém podloží. Nejen Tabarky, ale i celé úbočí až k Bunči je významným archeologickým nalezištěm, mohylovým pohřebištěm z období Velké Moravy.

Naučnou stezku má ve správě Zlínský kraj, Krajský úřad – odbor životního prostředí a zemědělství.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí