Včelí naučná stezka

Veřejnost se nenásilnou formou dozví informace o včelařském oboru. Včelí naučná stezka je součástí veřejné „slovácké cyklistické dopravní tepny“. Ta prochází také novoveskými lázněmi a krajinou kolem štěrkových jezer, vhodnou pro relaxaci a sport, a dále pokračuje do Uherského Ostrohu. Téměř na každém odpočívadle s lavičkou je instalován osvětový panel - součást 5 km dlouhé včelí naučné stezky.

Včelí naučná stezka

Adresa

Ostrožská Nová Ves
687 22 Ostrožská Nová Ves

Kontakt

www: http://vcelarionv.webnode.cz

Další informace

Panel č. 1 - Český svaz včelařů
Popisuje funkci Českého svazu včelařů jako neziskovou organizaci. Dále velmi
stručně zachycuje historii obou základních organizací.

Panel č. 2 - Včela medonosná
Zařazení včely medonosné do zoologického systému. Zabývá se i vlastnostmi
ras včely evropské.

Panel č. 3 - Včelí produkty
Panel je umístěn v lázeňském areálu, v kterém se pohybují především lázeňští hosté.

Panel č. 4 - Od brtí až po nástavky
Velmi stručně popisuje vývoj úlů. Je blízko lokality, do které připravujeme
ukázky starých úlů.
Panel č. 5 - Včela a příroda
Charakteristickým je karikatura Alberta Einsteina a jeho údajný citát: „Kdyby
nebylo včel, do čtyř let bychom přestali existovat,“ neboli text zdůrazňuje
především opylovací činnost včel.

Panel č. 6 - Včelstvo je společenský hmyz
Popisuje jedince žijící v úle.

Panel č. 7 - Co se děje v úle
Zachycuje vývoj úlových včel, od vykousání mladušky z úlu až do doby, než se
stane včela létavkou.

Panel č. 8 - Ze života včel
Voda a včela , hygiena ve včelstvu, jak včela reaguje na kouř. To jsou hlavní
náměty panelu.

Panel č. 9 - Včelařský rok
Pojednává o jarním proletu, rojení a loupeži včel. Jevy, které se ve včelstvu
v průběhu roku běžně odehrávají.

Panel č. 10 - Zimování včel
Nastiňuje věčnou otázku - uteplovat či neuteplovat?

Panel č. 11 - Jak včely komunikují
Co oznamuje včela svým družkám včelími tanečky ? Reagují včely na zvuk

Panel č.12 - Co ohrožuje včely
Včelaření nejsou jen samé radosti, trápí nás i nemoci včel, především varroáza a
mor. V nedohlednu zatím máme tumidózu.
 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí