Envicentrum pro krajinu

Vzdělávací středisko pro děti a dospělé z Vysokého Pole i okolí. Soubor budov, které mají ukázat typické valašské stavitelství, ale také pomoci navázat bližší vztah k přírodě. Envicentrum má charakter valašského hospodářství, aby se děti mohly v praxi učit, jak dřív vypadal běžný život na Valašsku. Proto je kromě hlavní správní budovy v komplexu Envicentra zahrnutá i stáj s koňmi a ohrada s ovcemi, kozlem a drůbeží. Budovy doplňuje původní sto let stará sušírna, kterou obec nechala převézt z opačného konce Vysokého Pole. Pro vzdělávací účely vznikla v roce 2012 nad areálem ptačí pozorovatelna, odkud můžou děti sledovat zblízka různé druhy ptáků – sýkory, vrabce, kosy, strnady, vrány, ale i třeba bažanty. Další informace viz.podrobný popis.

Envicentrum pro krajinu

Adresa

Vysoké Pole

Kontakt

telefon: 733 312 712
fax: 577 310 436
e-mail: obecvp@volny.cz
www: http://new.prokrajinu.eu/

Další informace

Bližší možnosti (výukové programy, školní výlety, pobyty na míru či kurzy) a další nabídku Envicentra naleznete na http://new.prokrajinu.eu/.
 
Okolí Envicentra se nabízí pro turistické využití. Kromě „magické hory“ Klášťov je blízko i památník Ploština, ke kterému je možné podnikat výlety na krytém povozu taženém párem koní. A pro turisty je výhodné, že Vysoké Pole je součástí a iniciátorem projektu Okruh šesti dědin, který sítí turistických tras spojuje obce na jižním Valašsku, které jsou skryté za hradbou Vizovických vrchů. Stačí vyrazit z místního informačního dvora postaveného ve velkomoravském stylu (říká se mu „Kamelot“) kamkoliv do okolí po kilometrech značených tras.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí