Nadační dům Dr. Kachníka a Vychovatelská knihovna J. A. Komenského

Expozice Nadačního domu ThDr. Josefa Kachníka prezentuje množství poznatků a literatury věnované J. A. Komenskému a informuje o zakladateli nadace Dr. Kachníkovi. V horním patře Nadačního domu je zřízena expozice o historii obce Nivnice.

Nadační dům Dr. Kachníka a Vychovatelská knihovna J. A. Komenského
Jazyky personálu
český
Jazyky - tištěný průvodce
anglický, český, francouzský, německý
Jazyky - výklad průvodce
český, německý, ruský

Adresa

Nadační dům Dr. Kachníka
náměstí Míru 138
687 51 Nivnice

Kontakt

e-mail: podatelna@ou.nivnice.cz
www: www.nivnice.cz

Další informace

Knihovna byla založena v roce 1928 nivnickým rodákem, univerzitním profesorem Karlovy univerzity, monsignorem dr. Josefem Kachníkem, nadšeným ctitelem Komenského a propagátorem Nivnice jako rodiště Komenského. Zakladatel vyhradil knihovně místnost v přízemním pokoji svého domku č. 138 v Nivnici a věnoval jí jako základní knižní fond svou českou knihovnu a své úspory v částce 30.000 Kč jako nadaci, z jejíchž úroků má být knihovna udržována a doplňována. Knihovnu spravuje tříčlenné kuratorium. Účelem Vychovatelské knihovny J.A.Komenského podle intencí jejího zakladatele bylo, aby shromažďovala všechny spisy a publikace J.A.Komenského a sloužila tak šíření vědomostí o J.A.Komenském a jeho vychovatelských zásadách. Kromě toho má obsahovat též jiné vědecké spisy z oboru výchovy a vyučování a sloužit tak zejména učitelstvu. Knihovna zahájila svou činnost 28. března 1933 slavnostním shromážděním občanstva.

Nadační dům s Komenského vychovatelskou knihovnou univerzitního profesora Msgr. Dr. Josefa Kachníka soustřeďuje okolo 1800 svazků. O doplňování knih, které zakupuje zdejší obecní úřad, se starají členové Vlastivědného kroužku. Knihovna slouží původnímu účelu, jakému sloužívala za života dr.Kachníka.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí