Památka lidového stavitelství „Štrbákovec“

Dům čp. 216 se sýpkou v podstřeší a s dekorativním rámováním oken patří k hodnotným dokladům lidového stavitelství v obci a spolu se sousední nemovitostí čp. 327 tvoří jednotu. V současné době objekt slouží především o hodech a fašanku.

Památka lidového stavitelství „Štrbákovec“

Adresa

Památka lidového stavitelství „Štrbákovec“
Na Kopci 216
687 65 Strání

Kontakt

www: www.strani.cz

Další informace

Barevné ztvárnění fasády je založeno na kontrastu tmavé podrovnávky a světlé stěny. Podélně okapově orientovaný dům s návratím – hospodářským prostorem, kterým se vjíždí do domu, se souměrnou sedlovou střechou na obdélníkovém půdoryse a hambálkovým krovem krytým pálenou krytinou je typickým představitelem této oblasti. Stavení se nachází v trati s místním názvem „Štrbákovec“ a je umístěno v centru obce nedaleko obecního úřadu. Vlastníkem domku je obec Strání. Vlivem dlouhodobého neudržování byl dům ve špatném stavebně – technickém stavu. V roce 1997 byla zahájena památková obnova. Za touto opravou se skrývala především snaha o oživení a využití domu jako kulturního centra v obci v návaznosti na místní tradice. 
Interiér domku si stále zachovává dobovou atmosféru. I proto si jej skupina amatérů vybrala k natočení lidové balady ze Strání „Chodíval Matúšek“.
 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí