Kostel svatého Ducha

Vestibul kostela ve Starém Městě je otevřen pro příchozí denně během dne. Vlastní chrámový prostor je otevřen, kromě bohoslužeb, na požádání. Prohlídka během bohoslužeb není možná. Jižní věž kostela slouží jako 47 metrů vysoké rozledové místo na vyhlídkové plošině kryté sklem. Vstup je možný v otevírací době z prostor Turistického informačního centra a je zpoplatněn.

Kostel svatého Ducha

Adresa

Kostel svatého Ducha
náměstí Velké Moravy
686 03 Staré Město

Kontakt

telefon: 572 541 277
www: www.farnoststaremesto.cz

Další informace

Stavba kostela začala v roce 2002, autorem je slovinský architekt Ivo Goropevšek. Nosnou část hlavní lodi tvoří 12 sloupů, které symbolizují 12 apoštolů. Na to navazuje střecha ve tvaru čtvrtkruhového oblouku připomínající baldachýn a symbolizující lehkost - vznášení. Ze strany od Památníku Velké Moravy se nachází vchod a čelní strana kostela. Tu tvoří dvě věže mírně skloněné směrem k vlastní stavbě, představující 2 slovanské věrozvěsty sv. Cyrila a Metoděje. Věže jsou uprostřed propojeny křížem, jehož tvar vychází z nálezu při archeologickém průzkumu této lokality. Hlavní loď má navrženo venkovní opláštění ze skla. Sklo symbolizuje pronikání paprsků a otevřenost církve. V suterénu vzniklém pod hlavní lodí se nachází sál pro společenské využití, různé kulturní i vzdělávací akce ve městě. V přední části je liturgický prostor s oltářem a svatostánkem, který je navržen jako společný pro kostel a zimní kapli, která je umístěna za liturgickým prostorem z východní strany a je zasvěcena Panně Marii. Materiály, které byly při stavbě použity - tradiční pohledový železobeton, zděné konstrukce a dřevěný či kamenný obklad. 
 

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí