Franklovka

Franklovka, objekt v secesním stylu s wagneriánskými prvky situovaný na třídě Maršála Malinovského, je sídlem dvou oborů střední uměleckoprůmyslové školy.

Franklovka

Adresa

Franklovka
Třída Maršála Malinovského 368
686 01 Uherské Hradiště

Kontakt

Další informace

Hlavní průčelí domu je členěno sedmi okny a uprostřed plochým rizalitem se segmentovým štítem. Obě nároží domu jsou zaoblená a završují je kruhové věžičky s kupolemi. Patro od přízemí odděluje profilovaná římsa, korunní římsa pod střechou je umístěna na stylizovaných konzolách. Plochu mezi okny v přízemí člení pásová bosáž, v patře plastická omítka.  

Nejzajímavějšími architektonickými detaily jsou oválné zlacené terče a výzdoba kolem okna v patře rizalitu.

Dům postavil v roce 1920 podle vlastního projektu uherskohradišťský stavitel Julius Kopp pro firmu Josef Frankl & spol., výroba lihovin. Budova měla místnost pro vrátného, kancelářské a manipulační prostory, místnost k plnění slivovice a borovičky do lahví, místnost destilační a rektifikační, kotelnu, skladiště, stáje, bednárnu a byty pro zaměstnance. V roce 1931 byla ještě destilárna firmy rozšířena do dvorního traktu domu čp. 263. V roce 1939 objekt odkoupil Karel Pilát, který vyráběl rovněž lihoviny a provozoval obchod ovocnými šťávami a vínem. Po třech letech mu bylo okupanty odebráno živnostenské oprávnění, po válce pokračoval ve výrobě až do znárodnění v roce 1948.  

Po vzniku Krajského velitelství Státní bezpečnosti 1.1.1949 byla do prostor Franklovky umístěna jeho úřadovna, a to až do roku 1960. V prvním patře budovy se nacházel zpravodajský referát, který disponoval 3 místnostmi a fotolaboratoří. V podkroví byly vyšetřovací místnosti, v přízemí a možná i ve sklepě se mohly nacházet cely (není doloženo písemnými prameny).

Zdroj: Město Uherské Hradiště

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí