Rajnochovická klauza

Největším bohatstvím obce Rajnochovice byly a jsou dodnes lesy. Před 200 lety nebyly vybudovány pevné cesty pro povozy. Dříví se proto z lesů nesváželo, ale plavilo. Aby se zvýšil tok vody, vznikaly malé přehrady, tzv. klauzy. Jedna se nachází na Juhyni na Košových, u hlavní silnice Troják Tesák, druhá u pramene Fons Theodori nad Rosošným v PR Čerňava.

Rajnochovická klauza

Adresa

Rajnochovická klauza
768 71 Rajnochovice

Kontakt

telefon: +420 573 501 901
e-mail: info@mubph.cz

Další informace

Fotogalerie