Slatina - minerální pramen

V Suché Lozi vyvěrá uhličitanová, slaná minerální voda s vysokým obsahem lithia. Pramen vyvěrá pod úrovní terénu v altánu. Dříve nazýván též Loza nebo Lozanka.

Slatina - minerální pramen

Adresa

Suchá Loz
687 53 Suchá Loz

Kontakt

www: www.suchaloz.cz

Další informace

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí