Hluboček

Město navazuje na jihu svou místní části Míkovice na nadregionální biocentrum Hluboček. Tato lokalita je rájem pro pestrou faunu a flóru. Roste zde i hrušeň obecná - jeden z památných uherskohradišťských stromů.

Hluboček

Adresa

Hluboček
Míkovice
686 09 Uherské Hradiště

Kontakt

www: www.uherske-hradiste.cz

Další informace

Hluboček je komplex lesů, starých sadů a louček a rybníka s bohatým břehovým porostem.

Přírodní rezervací vede turistický okruh spojující Míkovice a město Hluk. Je na něm vyznačeno osm informačních míst se směrovkami. Kromě hrušně obecné, památného stromu o obvodu kmene 430 cm a výšky 11,7 m, zavede chodce ke třem studánkám nebo k lesnímu mohylovému pohřebišti Na kroužku.

Hluboček je součástí přírodní památky Olšava, posledního zbytku neregulovaného koryta stejnojmenné řeky.

Fotogalerie

Nejbližší cíle v okolí